Thiếc Thanh Chất Lượng Cao 63/37 1KG Độ Bóng Cao

600,000