Quạt 48V Dòng 0.90A Kích Thước 12x12x3.8cm Khung Nhựa Dây Đồng

140,000