Bo Lái Xung 16:8 Thường Dùng Cho Máy Hàn 400A Kiểu 20 Mosfet Không Có Biến Áp

32,000