Dây Nguồn Vỏ Cao Su Mềm Kiểu 2×1.0mm Dài 3 Mét Lõi Đồng

32,000