L7915CV 7915 1.5A 15V Kiểu TO220 IC Nguồn Tháo Máy ( Combo 10 Con )

20,000