7812CT 7812 1.5A 12V Kiểu TO220 IC Nguồn Tháo Máy ( Combo 10 Con )

15,000