Tụ Hóa 2.2UF 50V Kích Thước 5x11mm ( Gói 10 Con )

5,000