Tụ CG 20UF 450V.DC Đứng Xanh

34,000

Danh mục: Từ khóa: