Quạt 12V Hãng NMB Dòng 0.10A Kích Thước 8x8x2.5cm Kiểu 3 Dây

20,000