Quạt 12V Dòng 0.30A Kích Thước 12x12x2.5cm

35,000