Máy Hiện Sóng UTD2072CL Hai Kênh Và Phát Ra Tín Hiệu 70MHz

6,500,000