IC Dán LM224N SOP14 Mới

7,000

Danh mục: Từ khóa: