Diot Ra Hàn DSEC60-04A ( 60A 400V ) Tháo Máy

14,000