CLA80MT1200NHB Thyristor 40A 1200V Tháo Máy

24,000