Biến Áp Xuyến ZX7-315 Thông Số 38:4 Kích Thước T63x38x25

390,000