Tụ 1000uf 63v 16x30mm

3,000.00

Danh mục: Từ khóa: