IGBT 60T65 ( 60A/650V ) Mới

30,000.00

Danh mục: Từ khóa: