Tụ Nguồn 450v / 680uf ( 30×50 ) Thân Nhỏ

24,000.00