Tụ Đen 206K 1000V DC 20UF 1000VDC

90,000.00

Danh mục: Từ khóa: