Quạt 220V ( 12 x 12 CM ) Khung Nhôm Dây Đồng

65,000.00