Mosfet 23n50 ( 23A/500V ) Mới Hãng F-Cell

18,000.00