Diot Ra Hàn 2 Chân APT40DQ120BG ( 40A / 1200V )

23,000.00

Danh mục: ,