Hiển thị một kết quả duy nhất

360,000.00
600,000.00
800,000.00
700,000.00
800,000.00